எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும்

தொடர்பு தகவல்

முன் அலுவலகம்
 • தொலைபேசி : 055- 2222275 / 055- 2222274
 • முகவரி:
  பதுளை நகராட்சி மன்றம்
  பண்டாரவெல வீதி
  பதுளை
 • மின்னஞ்சல் : frontoffice@badulla.mc.gov.lk


ஆயுர்வேத அலுவலகம்
 • தொலைபேசி : 055- 4934509
 • மின்னஞ்சல் : ayurvedic@badulla.mc.gov.lk
தீயணைப்பு பிரிவு
 • தொலைபேசி : 055- 4934529
 • மின்னஞ்சல் : firedep@badulla.mc.gov.lk
நூலகம்
 • தொலைபேசி : 055- 4934531
 • மின்னஞ்சல் : library@badulla.mc.gov.lk


தகனம்
 • தொலைபேசி : 055- 4934535
 • மின்னஞ்சல் : crematorium@badulla.mc.gov.lk
நகர சபை கடை
 • தொலைபேசி :055- 4934528
 • மின்னஞ்சல் : store@badulla.mc.gov.lk
நகர மண்டபம்
 • தொலைபேசி :055- 4934533
 • மின்னஞ்சல் : townhall@badulla.mc.gov.lk

எங்களை தொடர்பு கொள்ள